Start på Slingan


Marströmmens vattenråd har fått anslag för att inleda arbetet på en vandringsslinga bland våtmarker.
Idén är att kunna visa upp för markägare, lokalboende och intresserade hur (enkelt) olika vattenåtgärder kan göras och ge riktigt goda resultat.

Detta första anslag går till att anlägga två små våtmarker och en liten parkering liksm att fotodokumentera hur det ser ut ”före” så att jämförelsen med ”efter” blir tydlig.

Helt nära Mörtkärr och Gatgölen som åtgärdas under 2022 om allt går väl, ligger Brokärret och Götehults våtmark vilka tillsammans blir starten på en liten vandring, tänkt att bli betydligt längre så småningom.

Det är Östersjöns vattenmyndighet som här skjuter till 92 500 kronor, Oskarshamns kommun bidra med 10 000 kronor och Svea Skog med samma summa medan vattenrådet tillför frivilligt arbete.

Det är just nu grävt och avvattnat runt Brokärret och Gatgölen