På lördag den 13 juli 2019 åker vi till Mörtfors för att vara med på de aktiviteter som anordnas där, för mer info se http://www.mortfors.se/mortforsdagen

Några korta rader om Mörtforsdagen 2019

Den 13 juli gick Mörtforsdagen av stapel, i år var det perfekt väder vilket visade sig i antalet besökande – styvt tusen personer.

Vi tillsammans med Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd var representerade. Stefan, Karl-Johan och undertecknad hade det svettigt att besvara alla frågor; intresset för våra vatten och vattenrådens arbete överlag var mycket stort.

En del av utställningen rörde kommande renovering av ”Laxtrapporna” i Mörtfors, detta kommer diskuteras mera på en vattenvandring under september månad, mera info om detta kommer.
Med vänliga hälsningar Kalle i Ölvedal

Mörtforsdagen 2019