En svämplan som får vattnet att stanna kvar i landskapet är planen för Dämmen.


Den sista avverkningen är klar och nu märks tydligare än förut hur mycket marken som för mycket länge sedan varit våtmark, har packats ihop och sjunkit.

De grävda, breda diken som genomlöper Dämmen ska fyllas igen med sten och material från platsen.
Platsen Dämmen kommer då bli en svämplan i tider av högvatten, där vattnet fort kommer överstiga de diken som kommer att avsmalnats rejält för att hålla kvar vattnet längre.
Marken kommer behålla sin fuktighet större delen av året och växtligheten frodas och bli mer omväxlande.
Den nya Dämmen blir en möjlig betesplats och viltet kommer snart att hitta hit.

Vattnet som löper genom platsen har en gång fört med sig mycket ål så hoppet finns om att både ål och fisk återkommer framöver för att arbeta sig upp till gölarna längre uppströms.

I den östra kanten av Dämmen finns tydliga spår kvar efter två tjärdalar från förra århundradet.
Genom att försiktigt elda på trävirke och låta det svettas under processen, har man utvunnit tjära vilket fungerat utmärkt som träskydd på tak och dörrar.