Ett bidrag som vattenrådet kan göra för att få igång vattenprojekt, är att beställa en utredning om ett visst område från experter – biologer, naturekologer eller arekologer, t ex.

De rapporterna innehåller ofta mycket intressanta fakta och är värda att läsas i sin helhet, både före och efter en åtgärd har gjorts.
Några förslag är…

Inventering över
kulturhistoriska och fornlämningar
i trakten

Biolog-rapport över ett område med skogsbäckar längs Marströmmen

Analys och förslag
för
Imbramåla
från Naturcentrum