Det finns gott om platser längs Marströmmen som kan anpassas med ganska små medel för att antingen hålla kvar vattnet i markerna lite längre, för att leda runt eller för att skapa lekplatser för fisk och vattenspeglar för fågellivet.

Här är några projekt som vi startat med:

I Götehult blev gammal åkermark en våtmark – läs mer här

Vid Botorpegöl behövs en högre vattennivå – läs mer här

Vid Imbramåla är våtmark och lekplatser för gäddorna på gång – läs mer här

I Mörtfors behöver laxtrapporna räddas för fiskens skull – läs mer här