Engagerad i vattenfrågor?

Marströmmens vattenråd är en lokal förening öppen för alla som bor, arbetar och besöker denna trakt eller av andra skäl vill engagera sig i att hitta sätt att reglera vattnet vi har gemensamt – för att t ex motverka torka, förebygga översvämningar och för att hjälpa fisken att leka och röra sig fritt även under torra perioder.

Klimatförändringarna ger oss ständigt större utmaningar att på bästa sätt ta vara på det vatten vi har.

Markägare som har funderingar kan kontakta Vattenrådet för att diskutera möjliga projekt.
Vi kan hjälpa till med kontakt till myndigheter för eventuell finansiering eller för tillstånd där det krävs.

Vattenrådet ordnar guidade vandringar, utställningar och föreläsningar om Marströmmen med dess omnejd vid några tillfällen varje år.

Årsmöte hålls tidig vår och medlemmar kallas via e-mail eller vanlig post.

Att stötta Vattenrådets arbete genom att bli medlem går enkelt genom att sätta in medlemsavgiften på 100 kr på bankgiro 5130-2347 eller swisha till 123 635 8923.

Om du bara är intresserad och gärna vill bli tipsad när Vattenrådet ordnar träffar eller vandringar kan du följa oss på Facebook genom att ”gilla” vår facebooksida: https://www.facebook.com/marstrommen/

Eller anmäl en mailadress till vår mailinglista:
info@marstrommensvattenrad.se