Mer näring än havet klarar

Övergödningen i Östersjön är ett känt problem. Det finns en metod att minska den – fosforfällor.

Insatsen är ganska enkel.
I ett vattendrag gräver man ett några meter djupare hål än botten, gärna vid ett inlopp där vattnet rusar in och saktar av.
När vattnet saktar in faller tyngre partiklar neråt, jordslam och med det fosfor.
Med några års mellanrum slamsuger man hålet. Jordlagringar går att sprida på närmaste åker, innehållet är ju näringsrikt.

Ett sådant projekt hoppas vattenrådet kunna genomföra i Lilla Laxemar på två platser.
Den ena platsen är där ett vattendrag just har passerat Storängen på väg mot sitt utlopp i Östersjön vid Kärrsvik.
Den andra platsen ligger lite söderut, i en bäck som tar sig till närliggande Östersjön via Ekerum.

Båda vattendrag för med sig vatten som passerat jordbruksmarker och därför brukar ha högt innehåll av näring som Östersjön alltså inte behöver.

Södra Östersjöns vattenmyndighet har anslagit 94 000 kronor till projektet som vattenrådet planerar att genomföra under sommaren 2022.

För mer information om hur man gör en fosforfälla klicka här…