Den vackra vattenspegeln är ett kännetecken för Mörtfors


Laxtrapporna i Mörtfors behöver åtgärdas. De är gjorda i betong som med åren har brutits ned och därför läcker vatten nu igenom underifrån.

Ovanför laxtrapporna finns gott om naturliga lek- och uppväxtplatser för fisk. Men stegen är mycket för höga – framförallt i den övre laxtrappan – för att återvändande fisk ska kunna ta sig över och nå upp till sjön Kappemåla och längre upp i vattendraget.

Mörtfors fiskevårdsområde har haft ett kläckeri på plats sedan 1990 vid den övre delen av forsen och satt ut havsöringssmolt men ingen fisk tar sig hem igen för att leka.

Marströmmens vattenråd har tagit hjälp av Emåförbundet för att göra en utredning om laxtrapporna vilken utmynnat i ett förslag till lämpliga åtgärder.
Fler förslag finns, bland annat för att rädda större delen av den lugna vattenspegel nedanför bron och framför Mörtfors Kvarn som både boende och besökare uppskattar mycket.

Vattenrådet för en diskussion med markägare runt laxtrapporna men beslut om åtgärder fördröjs på grund av en tidigare vattendom som gör det svårt att komma vidare.

Laxtrapporna i Mörtfors läcker och behöver åtgärdas