Mellan Brokärret och Gatgölen löper grävda bäckar

Bäst förstår man nog hur vattenåtgärder fungerar om man får se våtmarker i verkliga livet.
I Marströmmens övre lopp planerar vattenrådet en vandringsslinga mellan ett tiotal små våtmarker med olika egenskaper.

Södra Östersjöns vattenmyndighet har beviljat ett anslag på 125 000 kronor för att sparka igång projektet. Det blir två stationer längs denna vandring (Mörtkärret och den sänkta sjön Gatgölen) under 2022, en parkeringsplats ska anläggas och så ska vi skylta platserna väl, så vi kan förklara vad som gjorts och varför.

En våtmark (Götehult) som blev klar hösten 2020 finns i närheten och ytterligare en fjärde station (Brokärret) görs i ordning under sommaren 2022.

Svea skog bidrar med ytterligare 10 000 kronor och Oskarshamns kommun med samma summa.
Slingan kommer att korsa Ostkustleden vid ett par tillfällen.