Den lilla Sarvgölen, djupt belägen mellan bergshöjder och skog, är snart helt igenväxt i brist på vatten.
Här planerar markägaren och vattenrådet att höja vattennivån och rensa upp i kanternas framträngande buskar och sly.

Vid utloppet av den lilla Sarvgölen kan man se hur tidigare generationer har arbetat för att krama vattnet ur gölen. Den bäck som utgör utlopp för Sarvgölen är upphackad med höga, branta och stensatta kanter. Rester av en gammal kvarn säger att vatttnet en gång har behövts.

Nu vill markägaren rädda den lilla gölen. Det kan göras genom att återföra naturliga hinder i bäcken och sakta ner vattnets framfart.
En försiktig och stegvis höjning ger chansen att se hur naturen reagerar på de nya omständigheterna.