Mer sten i Götehultsströmmen

Alla stenar behöver inte vara så här stora

Biotopvård kan vara lättare än man tror och även mer värdefullt än man kan tro.
I höstas la vi i sten i Götehultsströmmen för fiskens skull.
I sommar fortsätter vi detta biotoparbete.
Välkomna att delta lördag den 13 augusti!

Götehultsströmmen rensades genom tungt arbete sent 1800-tal och tidigt 1900-tal för att åstadkomma en lång, rak och slät vattenfåra att transportera timmer på uppifrån skogarna ner till sjön Rammen där en liten järnväg rullade vidare till Misterhult.

Idag går timret andra vägar och kvar är en vattenfåra som fisken knappt klarar att passera. Här behövs sten – stora och små – för att skapa viloplatser och ge trivsamma virvlar.
En extra fördel med sten som hinder är att vattnet saktas in något på sin väg ut i sjön. Det bidrar till att höja grundvattennivå i skogen och angränsande mark.
Bra inför torra tider, alltså.

Vårt arbete blir väldigt mycket lättare än våra förfäders, vi kastar eller rullar ner sten från en höjd medan de fick spetta loss och baxa upp den för branta sidor.

Vi ses på Ostkustleden
Kl 10 lördag den 13 augusti
Samling vid anslagstavlan vid Sågmossen öster om Götehult längs leden, före rastplatsen vid Götehultsströmmen.

Välkomna!
Marströmmens vattenråd