Övre Mörtkärr är ett surt stycke mark, lerigt och svårt att ta sig över under stora delar av året. Här bestämde vi oss för att göra marken ännu blötare.

Det finns inget inlopp av vatten här men i bortre änden av marken rann överflödigt vatten ut genom en dike som grävts bred och slät.

Vi gröpte ur det gamla kärret istället, lite försiktigt. Överflödig jordmassa la vi längs kanten för att göra det enklare att gå här.

Det behövdes bara ett mindre regn för en liten vattenyta att uppstå i kärret.

Lite mer regn gav oss snart en mer rejäl vattenspegel, nu när vi hade saktat in utloppet.

Viltet fann snabbt vägen hit. Tranan hittar mycket att picka i sig.

Vildsvinen hittar både foder och vatten och är ofta här.

Älgen tittar förbi nattetid

Äsch, där blev visst kameran avslöjad…