Välkommen till Marströmmen!

Marströmmens vattenråd är en intresseorganisation för Marströmmens avrinningsområde i Kalmar län, samt tillhörande kustområden och kustvatten i Östersjön.

Syftet med vattenrådets arbete är att:

  • Utifrån ett helhetsperspektiv verka för att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och en naturlig biologisk mångfald. 
  • Utgöra samrådsorgan för avrinningsområdet gentemot myndigheter och övriga intressenter. 
  • Utgöra ett forum för informations- och kunskapsspridning.

Vattenrådens dagliga arbete bygger på ideella krafter med tidigare finansiering från kommunen och viss finansiering från Länsstyrelsen. Finansiering av åtgärder söks så gott som alltid genom program hos de stora aktörerna: LST, HaV, LIFE, …

Vattenrådets arbete startade upp år 2012.

Några användbara länkar till vår omvärld:

Jag – Kalle i Ölvedal – är ordförande i vattenrådet och jag ska försöka lägga ut en bild och skriva en liten rad på denna plats varje vecka. 

Dunsjön

Denna vy är ut över Dunsjön beläget vid Ölvedal, en av de mindre sjöarna längs huvudfåran. Genom denna sjö flottades timmer i slutet av 1800- och början av 1900-talet. En av utmaningarna bestod i en nivåskillnad på tio meter till nästa sjö. Vid denna plats viker Marströmmen mer än 90 grader och rinner ut mot havet rakt norr över.

Följ vattennivån i Marströmmens huvudfåra

För att ge er en känsla av hur vattennivån i Marströmmens huvudfåra vid Ölvedal ändrar sig ska jag vid flera tillfällen under året lägga ut ett foto taget från samma plats.

Vecka 28, 2019 såg det ut så här:

v. 28, 2019

Vecka 29, 2019 såg det ut så här:

v. 29, 2019

Vecka 31, 2019 såg det ut så här:

v. 31, 2019

Vecka 34, 2019 såg det ut såhär:

v. 34, 2019

Vecka 44 år 2019: Nu äntligen kan man se en liten liten höjning av vattennivån men det är mycket långt kvar till Marströmmen gör skäl för namnet “strömmen”:

v.44, 2019