Håmgölen får tummen upp

Att återställa den vackra Håmgölen blir nästa spännande projekt för Marströmmens vattenråd.

Håmgölen med Håmgölsmossen var en sjö för inte länge sedan med gott fiske. Men här, liksom på andra platser, dränerades vattnet genom grävda diken.
Just nu är det igenväxt och torven läcker koldixoid så länge marken är torr.
Nu vill markägarna återställa platsen.

Genom att höja utloppsnivån kan gölen enkelt återfå en yta på cirka 10 hektar. Genom att lägga igen några dränerande diken kan också Håmgölsmossen återvätas på en yta av cirka 15 hektar.

Vattenflödet från Håmgölen som fortsätter ner mot sjön Göten passerar helt nära två andra platser som behöver hjälp att återställas, Ålgölen och Vidkärret. Vattenrådet har ansökt om att få med dessa också så småningom.

Länsstyrelsen i Kalmar gör så här långt tummen upp och har anslagit cirka 400 000 kronor till kommunen som får ansvar för att finansiera projektet.