Alger i maten gör kossor klimatsmarta | | forskning.se
Det kan bli för mycket av näring också

Övergödningen av Östersjön är ett problem. Ett enkelt sätt att förbättra läget, är att anlägga en fosforfälla och det görs ofta i samband med en våtmark.

I sin enklaste form är fällan inte annat än en grop i vattendraget, djupare än omgivningen.
Bäst är att gräva den nära inloppet i våtmarken eller diket.
När vatten rinner in här dras jordslam med och faller till botten. Fosforn följer med slammet och lagras likaså på botten.
Med några års mellanrum grävs jordlagringarna upp. De kan med fördel spridas på närmaste åker för att tillföra näring.

Fosfordammar är särskilt bra efter en jordbruksmark eller en betesmark där djur gått en längre tid och gödslat.

En perfekt fosforfälla består av två delar – först ett djupt hål nära inloppet, därefter en lite grundare plats som gärna får ha växter. Det saktar ner det inrinnande vattnet så att slam och fosfor hinner falla ner på botten.
Den får gärna vara långsmal för att fungera bra och förstås vara lättåtkomlig för den gång det blir dags att suga upp lagrat slam ur hålet.

I den här 5-minutersfilmen berättas hur man gjort på Häckenstad lantbruk

Greppa Näringen (samarbete mellan Jordbruksverket och LRF) har gjort en kort instruktion här