Gädda, Dykning, Undervattensfoto

En torvmosse som lämpar sig väl för att anlägga våtmark genomflyts av ett dike som delar sig mitt i mossen och  flyter norr, respektive söderöver.  Mossen står i förbindelse  med havet i sina utflöden vid Skårnäset och Fågelviken.
I den öppna delen av mossen och i diken finns fisk.

I närheten finns en igenvuxen tidigare havsvik med en mycket liten öppen vattenspegel. I vikens mynning mot Östersjön kan med enkla medel ett  omlöp anordnas så att vattennivån i viken höjs till en mer  konstant nivå och fisklek möjliggörs. Viken schaktas då till delar ut för att öka vattenvolymen och för att ge en större öppen vattenspegel.

Effekterna  av dessa åtgärder blir att  vattnet fördröjs på sin väg mot havet, gäddan ges goda möjligheter till lekområden samtidigt som flora och fauna berikas.