Flera platser på Slingan


Nu har alla tillstånd kommit på plats och vår levande utställning i naturen av små våtmarker kan snart utökas med två platser till.

Helt nära P-platsen där vandringsslingan startar, ska Gatgölen åtgärdas. Denna mycket lilla sjö har alldeles växt igen och fisket är ett minne blott.
Genom en varsam uppdämning i diket som leder ut Gatgölens vatten i riktning mot Göten, ska vattennivån höjas.
Gatgölen återfår sin vattenspegel, grundvattennivån höjs vilket gynnar växt- och djurliv och vi kommer få se vilt beta i kanten.

Mot slutet av vandringsslingan i närheten av Brokärret, ska Dämmen återställas efter många år av skogsbruk. Här uppstår en svämplan vilket anses vara en av de mest artrika platserna naturen har.

Och detta kommer då att ge oss åtta stationer på vår slinga.