En ny miljon för lokala våtmarker

En miljon kronor går till våtmarker i Oskarshamns kommun de närmaste tre åren, tack vare nytt bidrag från länsstyrelsen.


Strax före jul kom tummen upp från länsstyrelsen i Kalmar för Oskarshamns kommuns nya LONA-projekt. LONA, som i LOkala NAturvårdsprojekt.
Kommunen fick 890 000 kronor i statliga bidrag mot att man bidrar med 10 procent av miljonen själv.

Pengarna ska bekosta projektledning och utredningar för att stötta vattenråden – och där finns ju två i kommunen, Marströmmens vattenråd och Viråns vattenråd.
Mer bestämt nämns satsningar på våtmarker med dess djur- och växtliv, insatser mot övergödning och ett bra grundvatten.

LONA-projekten ska utföras under åren 2024, 2025 och 2026.