Nästa gång det blir vattenbrist…

Vi är inte alls förberedda på nästa stora torka.
Det framgår av den åtgärdsplan som södra Östersjöns vattendistrikt just nu har ute på samråd.

Foto taget från Gotlands kust ut över Östersjön i skymningsljus. Vid horisonten är Heligholmen med sin vita fyr fortfarande solbelyst mot en rosaskiftande himmel.


En första åtgärdsplan mot torka och vattenbrist finns nu på förslag.
Att den kommer just från södra Östersjöns vattendistrikt är lämpligt, skriver myndigheten själv, eftersom vår landsända är kanske värst utsatt i Sverige.

Att formulera planer för torka och vattenbrist är en uppmaning till Sverige som kommer från EU-kommissionen. Andra EU-länder med längre erfarenhet av torka än Sverige, har redan byggt upp system som kan inspirera.

Ett av de stora problem som omnämns i samrådsrapporten, är att myndigheterna har inget underlag som kan visa när vattenbrist hotar ett område. Det upptäcks alltså först när den är ett faktum.
Det finns ingen samlad kunskap om var, när och hur mycket vatten som tas ut på olika platser.
Det är alltså en av de första delarna som myndigheterna måste ta itu med.

Som på andra håll i världengår det inte längre att slösa med vattnet.
Länsstyrelserna bör inrätta rådgivning till små- och medelstora företag medan Jordbruksverket föreslås få uppgiften att lära ut t ex till jordbruks- och trädgårdsföretag hur man vatteneffektiviserar.

Myndigheterna ska vidare gå igenom tillstånd som delats ut för vattenuttag, för att se om något behöver skärpas.

Slutligen föreslås att arbetet med att behålla vatten i landskapet skärps. Våtmarker är ett utmärkt sätt.
Men Jorbruksverket kan också få uppgift att se till att all onödig markavvattning tas bort.
Det är i så fall åtskillig dränering, utdikning, sjösänkningar och invallningar som ska väck för att återsätta vattnet som hjälper oss att reglera balansen i naturen.

Samrådet pågår till den 30 juni.
Förslaget till åtgärdsplan finns här:

En skrift om ”Jordbrukets markavvattningsanläggningar i nytt klimat” finns här