Ingen fiskepremiär i Mörtfors men…

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Det kom en hälsning från Marströmmens laxfiske:

”Den 1 april öppnar fisket åter i de strömmande partierna av vattendraget.
Kom ihåg att all fångst av öring, stationär såväl som havsvandrande fortfarande enbart får ske som catch and release.
Fångst av öring skall också rapporteras till föreningen och detta görs enkelt på ifiske där man köper sitt fiskekort.
Föreningen har valt att inte hålla i någon traditionell öringpremiär i år med anledning av att vi just nu arbetar för att få tillbaka ett livskraftigt öringbestånd i vårt vatten och ett antal åtgärder kommer genomföras under 2021.

Vi har också beslutat att intensifiera samarbetet med Marströmmens vattenråd för att kunna genomföra större och bättre åtgärder i framtiden.Välkomna till en ny fiskesäsong!”

Vänligen,
Styrelsen i Marströmmens Laxfiske