Nya fiskeregler 1 april

Gädda, gös och abborre ska skyddas med strikare regler för fiske längs Östersjöns kust.
Kring Saltvik och Hörtingerumsån vid Klintemåla berörs för Marströmmens avrinningsområde.

Gädda


De nya fiskereglerna som träder i kraft den 1 april förlänger framförallt perioden på året när fisket är fredat. Länstyrelserna har mötts av kritik inför förslaget – med argumentet att det inte är fisket som skapat det svåra läget för Östersjöfisk. Hav- och Vattenmyndigheterna ger kritikerna delvis rätt:
”Det beror på en rad orsaker, inte bara fiske, utan också på sälar, skarvar och storskaliga miljöförändringar i Östersjön”, säger Martin Rydgren, utredare vid HaV.

Men myndigheterna har ansett att även om det är sant, så visar erfarenheterna av fredningsområden att fiskarterna växer till sig. Därför väljer man nu att utöka zonerna något och perioden för fredning likaså.

Kartan över berörda områden i Kalmar län finns här.
Listan ser ut så här:

  • Hörtingerumsån, Västerviks kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring.
  • Skallarebäcken, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring.
  • Smältevik, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud till 2027. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.
  • Döderhultsbäcken, Oskarshamns kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrandehavsöring.
  • Snärjebäcken, Kalmar kommun. Fiskeförbud 1 oktober till 31 december. Syfte: Att freda lekvandrande havsöring
  • Inre delen av Timmernabbsviken, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.
  • Inre delen av Mönsteråsviken, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.
  • Inre delen av Lervik, Mönsterås kommun. Fiskeförbud 1 januari till 31 maj. Syfte: Att freda gädda och abborre med flera arter.