Chans delta i samråd om vatten

Vad samrådet handlar om – se filmerna eller läs texten


I vår pågår samråd om hur åtgärdsprogrammet för vattnet ska se ut för våra trakter de närmaste sex åren.

Det är Södra Östersjöns vattenmyndighet som samråder om 60 förslag till åtgärder – och om vem som ska bli ansvarig att utföra dessa.

Svensk förvaltning av vatten handlar mer och mer om avrinningsområdet – vad som görs uppströms påverkar nedströms. Kommuner måste därför börja samarbeta mycket mer.

Miljökvalitetsnormerna föreslås bli ännu strängare. I fortsättningen måste allt vattenarbete inriktas på att nå dessa normer.

Kommuner föreslås bli ålagda att göra En Blå Plan – ett samlat grepp om allt vatten för bästa möjliga användande.

Bra eller dåligt – åsikter välkomnas här – där också alla förslag finns att begrunda, via film eller text.
Före den 30 april 2021 ska svaren vara inlämnade.


Har du särskilt intresse av hur vattenkraftverken hanteras?
Samrådet är då kortare men mellan den 1 mars och den 30 april 2021 går det att delta.
Förslag och synpunkter här.