2021 får en rivstart i nya anslag

Under årets sista månader kom tilldelningen till önskade vattenprojekt i bygden – på sammanlagt 434 000 kronor.
2021 får en rivstart.


I november kom beskedet att Imbramåla har tilldelats 320 000 kronor i LOVA-projekt (Lokala vattenvårdsprojekt).
Imbramåla söder om Blankaholm och tätt intill Östersjön har flera fina marker som kan bli utmärkta våtmarker och dessutom hjälpa fisken.
Sportfiskarna har lovat bidra med sin sakkunskap för att få den sista delen så bra som möjligt.

Inte långt söderut finns Ekerum och Smedtorpet som från Havs- och Vattenmyndigheten får en tilldelning på 94 000 kronor för att göra fosforfällor – väl placerade djupa hål där fosfor och andra näringsämnen kan falla ner när vattnet passerar. Det minskar övergödningen i Östersjön vilket är väldigt välkommet.
Till dessa två projekt kommer samtidigt ett anslag på cirka 20 000 kronor från Oskarshamns kommun.

Alla projekt bygger på utredningar av sakkunniga, t ex biolog, och sker i samråd och samarbete med markägaren.