Miljöpris till vattenrådet

Från höger Centerns kretsordförande Anette Rogö, Marströmmens vattenråds ordf Karl-Erik Karlsson, Virån/Oskarshamnsbygdens ordför Stefan Svenssonoch riksdagsman, c, Anders Åkesson

2020 års miljöpris från Centerpartiet i Oskarshamn gick till Marströmmens vattenråd och till samarbetspartnern Virån/Oskarshamnsbygdens vattenråd.

Priset utdelas för ett gott arbete med ”alla levande varelsers viktigaste resurs, vattnet.”
Motiveringen lyder:

”Vattenråden i Oskarshamns kommun har utvecklats till ett viktigt redskap för markägare, kommunen och olika intressenter runt våra vattendrag. ”

”Trots små resurser har man genom aktivt sökande efter projektmedel lyckats skapa stora visioner för vattenområdenas utveckling som också förverkligas.”

”Det finns många intressenter i vattenrådens arbete, så som olika företag inom lantbruket, turism och friluftsliv – vilket kan vara en svår balansgång, men här lyckas man få detta att fungera på ett fantastiskt sätt genom sitt samarbete mellan de båda vattenråden.”

Prisutdelningen den 4 juni skedde på rastplatsen Käglan strax söder om Mörtfors, av ett särskilt skäl.
Här hoppas vattenråden att nästa projekt ska bli, att ställa iordning platsen så att den blir tillgänglig för alla oavsett funktionshinder, för att kunna njuta av den härliga skogsbacken ovanför sjön Lilla Ramm, grilla eller fiska från bryggan.